Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

Расписание консультаций

Расписание консультаций преподавателей кафедры

Преподаватель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Бажанова М.И.     по 1 нед. с 9.45 576/2 с 15.20 576/2
Волченкова О.А. с 13.00 580/2        
Гвоздев М.Ю.   с 15.20 580/2      
Гончар Е.А.           с 11.30 580/2
Денисова Т.В.         с 11.30 568а/2
Дмитриева И.Н.       с 11.30 580/2  
Зайончик Л.Л.     с 15.00 576/2    
Иванов А.Е.         с 11.30 605/3
Лаврова М.И. с 13.00 576/2        
Маркина Ю.В.   с 13.05 580/2        
Мызникова Т.Н.       1 неделя с 12:00 / 2 неделя с 13:35 580/2  
Просвирина И.И.          
Черненко А.Ф.     с 15.30 580/2    
Шарапова М.А.          
Шевелев А.Е.     с 12.45 580/2  
Шевелева Е.В.   с 13.00 580/2      
Шевелева Е.А.   с 13.00 580/2    
Ширшикова Л.А.       с 15.20 576/2  
Шишкина А.В. 1 неделя с 11.30 / 2 неделя с 13.10 580/2